0961 350 391

blog-image
TUYỂN EVENT PLANER

1. Mô tả công việc: – Tiếp xúc và tìm hiểu nhu cầu tổ chức sự kiện của khách hàng; Lập phương án đề xuất cho khách hàng; Thuyết trình phương án với khách hàng; Chăm sóc và chốt hợp đồng; – Lập kế hoạch, thực hiện việc chuẩn bị nội bộ cho sự kiện; […]